Bassebladet årgang 1972

Den 15 marts 1972 udkom det første basseblad
 
     

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

     
                   
                 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S