Album

Længere historier med basserne tegnet specielt til de danske læsere, senere gentrykt i bassebladet, undtagen album nr. 6
som er en samling af søndagsstriber, men på et eller andet tidspunkt har striberne vel været i bladet
 


nr. 1 - 1981
også trykt i blad
nr. 569 - 1999

nr. 2 - 1982
også trykt i blad
nr. 600 - 2000

nr. 3 - 1982
også trykt i blad
nr. 636 - 2002

Nr. 4 - 1983
også trykt i blad
nr. 621 - 2001

Nr. 6 1984
også trykt i blad
nr. 551 - 1998

Nr. 6 - 1985

 
               

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S