Basserne

Udgivelserne af bassekryds blev i 2007 genoptaget  og som noget nyt har man også udgivet Bassesudoku
 

   
nr. 1 - 2007

nr. 2 - 2008
 
Nr. 1 - 2008
   
               
                   

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S