Basserne genoptryk 2. oplag


Basserne er med tiden blevet et så populært blad at man i 1987 begyndte at genoptrykke de første numre af bladet under navnet 
BASSERNE SPECIAL og i 1997 begyndte man på 2. oplag. De 6 første nr. i 1. oplag kan kendes på at forsiden er trykt i sølv
,

2. oplag kan kendes på en varierende venstre kantfarve
Forlaget valgte at slutte serien Basserne Special i 2006, med nr. 43 men genoptog serien i 2008
 

   

nr. 1 - 1997

nr. 2 - 1998

nr. 3 - 1999

nr. 4 - 2000

nr. 5 - 2001

nr. 6 - 2002

   
                   
                 

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S