Basserne i andre lande
Selv om Basserne bliver bragt i flere hundrede aviser verden over er der ikke ret mange lande hvor serien har sit eget blad
billederne her på siden er fundet på nettet, og stammer ikke fra min egen samling af basseblade og bøger
 

Sverige

Norge

Holland

Sydamerika


Finland
 
   

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S