Kasket Karl

1971 basserne kom med i bladet Kasket Karl som biserie ca. halvdelen af siderne var med basserne,
bladet stoppede dog det samme år, det var kun de fire sidste blade hvor basserne var med i (nr. 9-10-11-12) 
på et senere tidspunkt var det sjovt nok kasket karl der kom med i basserne som biserie, bemærk bagsiden 
af nr. 9 den ligner meget en forside fra et af de første basseblade, med lidt god vilje kan man vel kalde dette
blad for, forløberen til basserne.

 

     
forsiden af nr. 9

bagsiden af nr. 9
     
             

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S