Mort Walker special
 

Basserne, Mort Walker Special Udgivet 14-9-1993.
I anledning af Mort's 70 års fødselsdag og hans besøg i Danmark, bladet kunne
kun købes på Det kulørte bibliotek i København.
Oplagets størrelse var ikke ret stort (kender ikke antallet), og der blev
ikke solgt ret mange eksemplarer på dagen, så resten kom med hjem på forlaget,
en 3-4 måneder senere kan man i basserne nr. 423 se en annonce bagerst i bladet
hvor man kunne købe det via postordre, tilbuddet gælder kun i 14 dage,
om de blev solgt eller hvor de blev af er der vist ingen der rigtigt ved,
ifølge Michael G. Nielsen er måske blevet solgt et par hundrede eksemplarer,
man har forsøgt at finde resten af oplaget men uden held, de er pist væk borte,
forlaget har end ikke selv en kopi af denne udgivelse.

Men det har jeg, og det tog mig kun ca.15 år inden jeg fandt et eksemplar.
Prisen 1200,- kr. for 16 sider i sort hvid.


 


 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S