Blondie

'Blondie' af Chic Young (Murat Young 9/1/1901 - 14/3/1973, USA)  Denis Lebrun til 2005, og herefter John Marshall

Havde på et tidspunkt sit eget blad i Danmark, i basserne nr. 742-743  i forbindelse med 75 året for seriens start  viste man nogle striber fra 2005 hvor forskellige serie figurer besøgte Blondie i striben

 

Basserne nr. 25-33,35-44,46,47,49-53,55,57,58,60-78,80-191,193-222,
224,226,324-330,427-431,435,444,529,523,533,535,537,539,541,543,
545,547,549,550,551,552,559,662,665,666,668,671,673-679,681-709 

 

 

 

 

 

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S