Børneværelset

'Børneværelset' af Carl-Jørgen Rasmussen

Basserne nr. 657,666

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S