Det aparte hjørne

'Rubes' af Leigh Rubin

Basserne nr. 668,669,694,701-705,729,731,732,735,737,740,741,743,
745,747,749,751,755,758,759,762,764,766,769,773,779,784,786,
788-810

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S