Garfield

'Garfield' af Jim Davis (b. 28/7/1945, USA)

Denne stride hankat kom på tryk i basserne første gang  i nr. 118 dog har der været holdt pauser. Der er udkommet et hav af Garfield bøger, album 
og striphæfter, har desuden haft eget blad i en længere periode og også længere pauser

 

fra basserne nr. 118

 

 

 

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S