Henne om hjørnet

'Henne om hjørnet' af HOC (Karsten Hansen, Torben Osted, Henning Christensen)

Basserne nr. 340-344

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S