Joe bar team

'Motards' af Christian Debarre og Stéphane Deteindre

Basserne nr. 789-802

  


 

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S