Klaus Kludder

'Barney Google' 'Snuffy Smith' af Fred Lasswell (1916 - 4/3/2001, USA)  tegnes i dag af John Rose (USA)

Klaus Kludder er nok mest kendt fra ugebladene serien er med i hver uge, det er dog blevet til nogle enkelte udgivelse her i landet især til jul hvor den udkom i samme format som bassernes årshæfter

 

Basserne nr. 21-23,27,32,33,42,43,249 

 

 

 

 

 

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S