Olsen's ark

'Boner's Ark' af Mort Walker og Frank Johnson

En af Mort Walkers mange serier der handler om en noget besynderlig ark med lige så besynderlige dyr ombord, i modsætning til Noahs ark hvor der var to af hvert dyr ombord er der på Olsens ark kun et af hver.  

Serien er  udkommet i et par blad og et strip album

 

Basserne nr. 241,249,252,348-354,489-508,565,568,573
og en enkelt stribe i nr. 742,777

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S