Piranha club

 

'Piranha Club (Ernie)' af Bud Grace (USA)

Også kendt som Erling

Basserne nr. 632-639,641-645,647,765,789-792,

,      
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S