Poeten og Lillemor

'Poeten og Lillemor' af Jørgen Mogensen

Som en hyldest til tegneren, blev der bragt en længere artikel og en del striber i blad nr. 699 og 701

Basserne nr. 85,274,320,699,701,756

 


 


 

,,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S