Radio Gaga

'Radio Gaga' Øyvind Sagåsen - norge

Basserne nr. 817,818,819,821,822,823
 

  


 

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S