Splint og Co.

'Spirou et Fantasio' af Philippe Tome & Janry

I blad nr. 703 startede man med at bringe, nogle af de små korte historier, med Splint & Co. det var ikke helt vellykket, da der var mange der var utilfreds med den ringe kvalitet serien var trykt i, meget sløret og teksten svært læselig det mindede mest om en meget dårlig scanning af en 
tidligere tryk i et andet blad.

Basserne nr. 703,704,706
 

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S