Steen og Stoffer

'Calvin & Hobbes' af 'Bill Watterson' (b. 1957, USA)

Serien stoppede i 1995

Basserne nr. 257-260,287,387,617,657,660,663,666,669,672,684,
686,688,690,692,694,698,702,703
fra tid til anden gæsteoptræder serien

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S