To på tredie

'Jump Start' af Robb Armstrong (USA)

Basserne nr. 358-365,403-408,415,416,419-423,457-463

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S