Udknaldet

'Udknaldet' af Frode Øverli

 

Basserne nr. 893-895,
 

  


 

,      

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S