Pressemeddelelse

Tosidet pressemeddelelse
(et A4 ark med tryk på begge sider)

Side et omtaler filmen lidt, og hvor den har premiere
på side to henvises der til basseblad nr. 61 hvor artiklen også er trykt


 


 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S