Bassedukker

Disse dukker kunne vindes i bassekryds
 

Hvis du ligger inde med nogle af dukkerne og kunne tænke dig at sælge dem,  

så kontakt mig venligst, jeg er interesseret
 

 
Fjotte

S'janten


Otto

har dukken men
mangler billedet
kommer snart
Generalen
Jens Fup  
             
           

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S