Go-Card
Reklame postkort med Basserne har været lagt ud på bl.a. cafeer rundt om i landet
 

reklame for et abonnement

reklame for basserne nr. 852

reklame for basserne nr. 852

reklame for nr. 829

 

reklame for nr. 838

reklame for nr. 838

 

 
         
           

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S