Samlekasetter

Samle-mapper som kunne kÝbes igennem forlaget, med plads til ca. 14 blade
de gule er fra 2007, den nederste er fra 2010 go kan stadig kÝbes via Serieshoppen


Forsiden

Ryggen

Bagsiden
 
Forsiden

Ryggen

Bagsiden

Forsiden

Ryggen

Bagsiden
     

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S