Album

Det er ikke ofte at der er udgivet noget med basserne både på engelsk og dansk her er et af de
få tilfælde, mange kan nok genkende disse udgivelser, fra den danske album-serie
 
   
No. 1 - 19844

No. 2 1984
No. 3 -1984    
             
           

 

© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S