Læseøvelse

En original stribe som nok aldrig kommer på dansk da den er svær at oversætte.
 

Striben er en hentydning til filmen The incredible Hulk. HULK =  klods eller klump og BULK =  Korpus (krop)

Jeg må nok erkende at jeg tog fejl med hensyn til at denne stribe
nok aldrig ville blive bragt i en dansk oversættelse. Striben er blevet trykt i basseblad nr. 687 på side 1, men med en helt anden farvelægning og en anderledes oversættelse i sidste rude hvor
Jens Fup råber ud af vinduet

"Pas på! det er ædedolken" 

Der er lidt som om at joken forsvinder med den sætning.
Men nu er striben da kommet i en dansk oversættelse.
,

Denne side vil med tiden blive udvidet, når jeg får tid til det.

 

         

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S