Udgivelser med Basserne

Da der med tiden er udgivet over 900 blade, hæfter, albums, bøger og tillæg
er indekset opdelt i følgende kategorier.

 


24 Juni 1958 Skipper Skræk nr. 25

Det første blad i Danmark med basserne

Teksten lyder
Ny, sjov serie om militærlivrets genvordigheder
begynder i dette nummer

Bassebladet

Seriepocket En Bassebog Skipper Skræk
Oneshot Pocket Billig Basserne Comics
Sommer Basserne Mini comic Samlinger Kasket Karl

Efterårs Basserne

Samlede værker Strip album Ude og Hjemme
Vinter Basserne Album Mini album Serie Magasinet
Censur Årsalbum Mandelgaven Basserne i andre lande
Tillæg til Basserne Speciale bøger Andre udgivelser  
Abonnements Årshæfter    
Gavehæfter Bassekryds Samlealbum  
Genoptryk 1. Oplag nr. 1 - 45 Fejltryk    
Genoptryk 2. Oplag nr.  1 - 6 Mort Walker Special    
Bogserien Poster 2009    
       
     
     
     

 
© 2012 King Features Syndicate, Inc./Distr. By Bulls. Basserne Udgives i Danmark Af Egmont Serieforlaget A/S